Sito štampa

Serilor®SR – Univerzalna rakel guma

Serilor®SR – Univerzalna rakel guma

Serilor®SR rakeli su univerzalni poliuretanski rakeli standardne otpornosti na hemikalije i abraziju. Tvrdoća rakela se raspoznaje po boji, crvena 65 ShA, zelena 75 ShA i plava 85 ShA. Rakeli se proizvode kao jednostruki ili sendvič, u više različitih dimenzija i profila.