Sito štampa

Emulzije

D916
D22
D25

Emulzije

Dirasol emulzije proizvode se u serijama kao diazo, diazo fotopolimer i fotopolimer emulzije sa otpornošću na sve grafičke, industrijske i tekstine boje. U zavisnosti od vrste štampe i materijala koje koristite za štampu
Dirasol ima odgovarajuće rješenje.